Tử Vi 2014 Tuổi Dần

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần   nam mạng Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần   nam mạng Sanh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON CỌP.

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần   nữ mạng Sanh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHẢM Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay có hung tính Kế Đô chiếu mạng, bệnh tật bất ngờ, bị chủ chèn

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần   nữ mạng Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng) Xương CON CỌP.

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần   nam mạng Sanh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHÔN.

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần   nữ mạng Sanh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung CẤN Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO xem tu vi 2014 Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Ngọ, Tuất Kỵ tuổi: Thân, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay quý bà có một đời sống thật hiền lành, chuyên