Tử Vi 2014 Tuổi Dậu

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu   nữ mạng Sanh năm: 1909, 2029 và 2029 Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ.

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu   nữ mạng Sanh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay quý bạn được cát tinh Mộc Đức chiếu mạng, có những may mắn về tiền

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Dậu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Dậu   nữ mạng Sanh năm: 1957, 2017 và 2077 Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay thành tựu trên bước đường công danh sự nghiệp, thu nhập tiền

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu   nữ mạng Sanh năm: 1921, 1981và 2041 Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ.

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Dậu   nam mạng Sanh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN.

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Dậu   nam mạng Sanh năm: 1921, 1981 và 2041 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ