Tử Vi 2014 Tuổi Dậu

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Dậu   nam mạng Sanh năm: 1909, 1969 và 2029 Cung KHÔN.

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu   nữ mạng Sanh năm: 1945, 2005 và 2065 Cung CHẤN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON GÀ.Tướng tinh CON CUA Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty. Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Mão Tổng quan: Năm nay, Quý bạn đầu năm gặp nhiều may mắn, tiền bạc công danh sự nghiệp được viên thành,

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Dậu   nam mạng Sanh năm: 1945, 2005 và 2065 Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (từ tánh phú quý) Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BIỂN Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Ty.