Tử Vi 2014 Tuổi Mẹo

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Mão – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Mão   nam mạng Sanh năm: 1903, 1963 và 2023 Cung ĐOÀI. Trực MẤN Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mão – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mão   nữ mạng Sanh năm: 1927, 1987 và 2047 Cung CÀN Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON GÀ Bà Chúa Ngọc độ mạng Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Mùi, Hợi Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Dậu Tổng quan: Năm nay, do Thái Tuế Bạch Hổ Quan Phù tam hợp quý

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mão – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mão   nữ mạng Sanh năm: 1951, 2011 và 2071 Cung LY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RẮN Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Mùi, Hợi Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Dậu Tổng quan: Năm nay quý bạn có Thái Tuế Bạch Hổ Quan Phù, tuy có những thay đổi

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mão – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mão   nam mạng Sanh năm: 1927, 1987 và 2047 Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON MÈO. Tương tinh CON GÀ Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Mùi, Hợi Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Dậu Tổng quan: Năm nay quý

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mão – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mão   nam mạng Sanh năm: 1951, 2011 và 2071 Cung TỐN. Trực THÀNH Mạng TÒNG BÀ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RÁI Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Mùi, Hợi Kỵ tuổi: Tý, Ngọ, Dậu Tổng quan: Năm nay

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Mão – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Mão   nữ mạng Sanh năm: 1903 đến 1963 và 2033 Cung LY. Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Xương CON MÈO.