Tử Vi 2014 Tuổi Mùi

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi   nam mạng Sanh năm: 1907, 1967 và 2027 Cung CHẤN.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mùi   nữ mạng Sanh năm: 1907, 1967 và 2027 Cung ĐOÀI Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RỒNG Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Mão, Hợi Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu Tổng quan: Năm nay tam hợp Thái Tuế Bạch Hổ Quân Phù, nên quý bạn tính toán gì cũng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Mùi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Mùi   nữ mạng Sanh năm:1919, 1979 và 2039 Cung TỐN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Mão, Hợi Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu Tổng quan: Năm nay quý bạn có thể tự hào rằng chính bản thân mình đã

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mùi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mùi   nam mạng Sanh năm: 1931, 1991 và 2051 Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Mão, Hợi Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu Tổng quan: Năm nay nhờ tọa cung Tiểu vận Vương

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Mùi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Mùi   nam mạng Sanh năm: 1919, 1979 và 2039 Cung LY. Trực THÂU Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mùi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Mùi   nữ mạng Sanh năm: 1931, 1991 và 2051 Cung KHẢM Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Mão, Hợi Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Sửu Tổng quan: Năm nay theo tam hợp Thái tuế Quan phù, Bạch hồ, quý bạn vốn là người