Tử Vi 2014 Tuổi Ngọ

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nam mạng Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng LỘ BÀNG THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ   nữ mạng Sanh năm: 1918, 1978 và 2038 Cung CHẤN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay tam hợp Thiếu Âm Song Đức Trực Phù cùng Tam Đức cho nên làm vừa

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Ngọ   nữ mạng Sanh năm: 1930, 1990 và 2050 Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Ngọ – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Ngọ   nữ mạng Sanh năm: 1906, 1966 và 2026 Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay quý cô được tọa cung tiểu vận vương địa rất

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Ngọ   nam mạng Sanh năm: 1918, 1978 và 2038 Cung KHẢM.

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Ngọ   nam mạng Sanh năm: 1954, 2014 và 2074 Cung CẤN. Trực CHẤP Mạng SA KIM TRUNG (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng, phú quý) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CHIM TRĨ Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Dần, Tuất Kỵ tuổi: Tý, Mão, Dậu Tổng quan: