Tử Vi 2014 Tuổi Thân

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân   nam mạng Sanh năm: 1908, 1968 và 2028 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ.

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân   nam mạng Sanh năm: 1932, 1992 và 2052 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thân   nữ mạng Sanh năm: 1932, 1992 và 2052 Cung KHÔN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ Sao: Thái Âm: Phòng ốm đau, sản nạn Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay theo tứ trụ Thiên hao , cho nên đầu năm tổn tài cuối năm lại

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Thân   nam mạng Sanh năm: 1920, 1980 và 2040 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay có

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thân   nữ mạng Sanh năm: 1908, 1968 và 2028 Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay Quý bạn mà gặp hung tinh Kế Đô chiếu mạng thì quả là một điều

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Thân   nữ mạng Sanh năm: 1956, 2016 và 2076  Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Sao: Thái Âm: Phòng ốm đau, sản nạn Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thìn Kỵ tuổi: Dần, Ty., Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp Phúc Đức Thái Dương Tử phù, quý bạn cực kỳ thông minh lanh