Tử Vi 2014 Tuổi Thìn

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn   nam mạng Sanh năm: 1952 , 2012 và 2072 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn   nam mạng Sanh năm: 1916, 1976 và 2036   Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn   nữ mạng Sanh năm: 1916, 1976 và 2036 Cung KHẢM Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHUỘT Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay được tọa cung tiểu vận sinh địa, quý bạn sẽ đuợc gặp nhiều may rnắn trong

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn   nữ mạng Sanh năm: 1952 , 2012 và 2072 Cung KHẢM Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bà được Thiên Can Sinh Địa nên được

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn   nữ mạng Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung TỐN Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Tý, Thân Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay tọa cung tiểu vận Vương địa, việc làm và đường công danh rất tốt.

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn   nam mạng Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung CẤN. Trực PHÁ Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG