Tử Vi 2014 Tuổi Tuất

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất   nữ mạng Sanh năm: 1958, 2018 và 2078 Cung TỐN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay có những thay đổi lớn như nhà cửa tiền bạc, mọi mong muốn được

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất   nam mạng Sanh năm: 1946, 2006 và 2066 Cung LY.

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Bính Tuất   nữ mạng Sanh năm: 1946, 2006 và 2066 Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bà nhờ hành thiện tác phước, cả một đời thể hiện lòng nhân

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tuất   nam mạng Sanh năm: 1958, 2018 và 2078 Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất   nam mạng Sanh năm: 1922, 1982 và 2042 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHI TRỈ Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay, quý bạn có

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tuất   nữ mạng Sanh năm: 1922, 1982 và 2042 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Dần, Ngọ Kỵ tuổi: Thìn, Sửu, Mùi Tổng quan: Năm nay quý bạn có nhiều thuận lợi trên đường công danh nhưng coi chừng