Tử Vi 2014 Tuổi Tỵ

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ   nam mạng Sanh năm: 1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ   nam mạng Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CÚ xem tu vi 2014 Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ   nữ mạng Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHIM CÚ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp Lộc tồn, Tướng quân Bệnh phù và tọa cung tiểu vận sinh

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ   nữ mạng Sanh năm:1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN.

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ   nam mạng Sanh năm: 1929, 1989 và 2049 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Quý bạn bản

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Tỵ   nữ mạng Sanh năm: 1929, 1989 và 2049 Cung CẤN Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Sửu, Dậu Kỵ tuổi: Dần, Thân, Hợi Tổng quan: Năm nay tam hợp tang môn, tuế phá. Điêu Khách, tức là một năm đem công sức