Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ( Đất pha cát) SAO: Thái Âm. (Danh Lộc- May Mắn)

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Thái Dương.

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô.(Ốm Đau-Rối Rắm)

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO : Thái Âm. ( Danh Lộc – May mắn). HẠN: Huỳnh Tuyền

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Canh Tý 56 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – CANH TÝ – 56 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn Nam Canh Tý 56 tuổi: Dây Chuyền Hổ Phách Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, tranh chấp Hạn: Ngũ mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Nhâm Tý 44 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM TÝ – 44 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 15-2-1972 đến 2-2-1973) Vật Phẩm May Mắn Nam Nhâm Tý 44 tuổi: Rồng Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Beo – Con dòng Thanh Đế, tân khổ MẠNG: Tang Đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu thực

Coi Bói Vui – Xem Bói Vui – Coi Bói Tình Duyên, Bói Tử Vi, Bói Cung Hoàng Đạo