Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Hợi   nam mạng Sanh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Hợi   nam mạng Sanh năm: 1923, 1983 và 2043 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi   nam mạng Sanh năm: 1947, 2007 và 2067 Cung CẤN. Trực NGUY Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi   nữ mạng Sanh năm: 1947, 2007 và 2067 Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON HEO.

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Hợi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Hợi   nữ mạng Sanh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung CẤN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty. Tổng quan: Năm nay quý bạn có cuộc sống tốt đẹp, đường công danh sự nghiệp đã

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Hợi   nam mạng Sanh năm: 1911, 1971 và 2031 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON CỌP Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Địa Võng: Tai tiếng, coi chứng tù tội Mạng: Kim gặp năm Thủy: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty.

Coi Bói Vui – Xem Bói Vui – Coi Bói Tình Duyên, Bói Tử Vi, Bói Cung Hoàng Đạo