Tử Vi 2015 Ất Mùi: Bính Tý 20 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ 20 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 19-1-1996 đến 6-1-1997) Vật Phẩm May Mắn Bính Tý 20 tuổi Dương Nam: Cóc Giữ Tài Lộc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thổ Tú: Trở ngại, rối ren. Hạn: Tam kheo: Xây xát tay chân Vận niên: Hổ dõng Thiên

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Giáp Tý 32 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP TÝ – 32 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn Nam Giáp Tý 32 tuổi: Long Quy Thạch Anh Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng giữa Biển) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận : Phòng tai nạn, va vấp VẬN NIÊN: Xà

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Bính Tý 80 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ – 80 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Tý 80 tuổi: Vòng Tay Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an Vận niên: Hầu thực

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Canh Tý 56 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – CANH TÝ – 56 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn Nữ Canh Tý 56 tuổi: Rồng Đồng Giảm Thị Phi Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh Mạng: Bích thượng Thổ (Đất trên vách) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai Hạn: Ngủ mộ: Hao tài ,mất của Vận niên: Trư phùng

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Mậu Tý 68 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU TÝ – 68 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Tý 68 tuổi: Cặp Tỳ Hưu Vảy Rồng Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hổ dõng

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Nhâm Tý 44 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM TÝ 44 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 15-2-1972 đến 2-2-1973) Vật Phẩm May Mắn Nữ Nhâm Tý 44 tuổi: Cặp Tỳ Hưu Đỏ Vận Tướng tinh: Con Beo – Con dòng Thanh Đế, quan lộc MẠNG: Tang Đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên La : Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Hầu thực

Coi Bói Vui – Xem Bói Vui – Coi Bói Tình Duyên, Bói Tử Vi, Bói Cung Hoàng Đạo