Tử Vi 2015 Ất Mùi: Giáp Tý 32 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP TÝ 32 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn Nữ Giáp Tý 32 tuổi: Vòng Tỳ Hưu Tăng Công Danh Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng giữa Biển) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, họa tai HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tĩn

Tử Vi 2015 Ất Mùi: Bính Tý 20 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ 20 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 19-2-1996 đến 06-2-1997) Vật Phẩm May Mắn Bính Tý 20 tuổi Dương Nữ: Phật Di Lạc Cười Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Vân Hớn : Rối rắm, nạn tai Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, kiện thưa Vận niên: Hổ dõng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý   nữ mạng Sanh năm: 1912, 1972 và 2032 Cung CHẤN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT.

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý   nam mạng Sanh năm: 1912, 1972 và 2032 Cung CHẤN.

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý   nữ mạng Sanh năm: 1900, 1960 và 2020 Cung CÀN Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay quý cô có Thiếu dương, Tiêu phù, Phúc đức tam hợp, nghĩa là bản thân

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý   nam mạng Sanh năm: 1900, 1960, 2020 và 2080 Cung CÀN.

Coi Bói Vui – Xem Bói Vui – Coi Bói Tình Duyên, Bói Tử Vi, Bói Cung Hoàng Đạo