xem tử vi 2014

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý   nữ mạng Sanh năm: 1912, 1972 và 2032 Cung CHẤN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT.

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý   nam mạng Sanh năm: 1912, 1972 và 2032 Cung CHẤN.

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý   nữ mạng Sanh năm: 1900, 1960 và 2020 Cung CÀN Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan: Năm nay quý cô có Thiếu dương, Tiêu phù, Phúc đức tam hợp, nghĩa là bản thân

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý   nam mạng Sanh năm: 1900, 1960, 2020 và 2080 Cung CÀN.

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tý – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tý   nữ mạng Sanh năm: 1948, 2008 và 2068 Cung CÀN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI tu vi 2014 Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan: Bạn đã có nhiều lo âu từ tiền tiểu vận

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tý – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tý   nam mạng Sanh năm: 1948, 2008 và 2068 Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Tử vi 2014 Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Thìn, Thân Kỵ tuổi: Ngọ, Mão, Dậu Tổng quan: